Ґеррієт Шарма
//
Gerriet Sharma


in the pre-war ROOMS edition

conducts workshops and
presents own creative workу довоєнному варіанті ROOMS 

проводить майстер-класи та презентує власну творчість
EN

Soundartist, сomposer.
Member of the Advisory Committee at Katarina Gurska Institute for Artistic Research Madrid and visiting professor of the DART program at the doctoral school of the University of Valladolid, Spain.

Gerriet was also an Edgard Varèse guest professor (DAAD) at the Electronic Studio of TU Berlin and a Senior artistic researcher at Institute of Electronic Music and Acoustics (IEM) at University of Music and Performing Arts Graz (KUG) within the three-year artistic research project “Orchestrating Space by Icosahedral Loudspeaker” (OSIL) funded by the Austrian Research Fund (FWF)/ Programme for Arts-based Research (PEEK).

UA

Саунд-артист, композитор. Член Консультативного комітету Інституту мистецьких досліджень Катаріни Гурської в Мадриді та запрошений професор програми DART у докторантурі Університету Вальядоліда, Іспанія.

Геррієт також був гостьовим професором Едгарда Вареза (DAAD) в Електронній студії Берлінського технічного університету та старшим науковим співробітником Інституту електронної музики та акустики (IEM) Університету музики та виконавських мистецтв Граца (KUG) в рамках трирічного мистецького дослідницького проекту "Оркестрування простору за допомогою ікосаедричного гучномовця" (OSIL), що фінансується Австрійським дослідницьким фондом (FWF) / Програмою мистецьких досліджень (PEEK).